MŠMToddělení statistických výstupů a analýz

Obsah

U 6-99
Uchazeč 2024


novinky      důležitá upozornění      výsledky přijímacího řízení      IZOS, OBSS, RMAT      metodika      struktura věty          kontrolní program           PGP klíč

Dopňující informace k vyplňování položek IZOS, OBSS a RMAT


Sběr a zpracování dat upravuje §10 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a vyhláška č. 277/2016 Sb. o předávání statistických údajů vysokými školami. V charakteristice zjišťovaných ukazatelů jsou mimo jiné údaje o předchozím vzdělávání uchazeče, popřípadě stát předchozího vzdělávání, jde-li se o zahraniční školu.

Několik poznámek k vyplňovaným položkám o absolvované střední škole:
Prosím vyplňujte pouze ty informace, které o sobě uchazeč uvede. Pokud odhadnete udaje o střední škole podle číselníku, pak tyto svou "správností" mohou převážit jinou informaci, která je blíže skutečnosti, ale bohužel je třeba neúplná.

Identifikátor střední školy je IZO součásti. Ředitelství střední školy spravuje několik pod něj spadajících součástí. Identifikátor ředitelství vždy začíná číslicí 6 a je tedy ve tvaru 6xxxxxxxx. RED IZO najde uchazeč na svém maturitním vysvědčení, IZO pak na svém ročníkovém vysvědčení.
Od roku 2011 se nově na maturitním vysvědčení udává pouze RED IZO střední školy. Proto se v položce IZOS může pro roky maturity 2011 a později uvádět míso IZO střední školy RED IZO střední školy. Protože ale se na vysokou školu hlásí i uchazeči, kteří teprve budou maturovat, zachováváme možnost vyplnění IZO střední školy. Tito uchazeči totiž mají k dispozici pouze ročníková vysvědčení, kde se naopak uvádí pouze IZO střední školy.

Kód oboru střední školy je osmimístný a na páté pozici má písmena K, L nebo M. U vyšších odborných škol je to pak písmeno N. Jiná písmena na páté pozici neznačí obor středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání. V některých případech může uchazeč získat střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou na konzervatoři. Od roku 2006, kdy byl zrušen typ školy (jedna střední škola může poskytovat středoškolské vzdělání různých kategorií) vzrostla důležitost správného vyplnění kódu oboru na střední škole OBSS.

Nejdůležitější položkou je rok maturity. Pokud není starší než pět let, tak od něho se pak odvíjí dohledávání střední školy a oboru. Je možné, že uchazeč nenajde na vysvědčení IZO školy a kód oboru a pokud se tak stane, i to něco vypovídá o jeho studijních schopnostech. Ovšem málokdo zapomene rok, kdy maturoval.

Seznamy středních škol, které poskytovaly úplné střední vzdělání, najdete na stránce s kontrolními soubory. Tyto soubory obsahují názvy středních škol a jejich adresy, které s největší pravděpodobností byly aktuální v době maturity.

Položky IZOS a OBSS jsou kontrolovány pouze pro rok maturity RMAT, deset let zpátky (rok maturity 2013 a dříve - IZOS a OBSS kontrolovány nejsou)Zpět na hlavní stránku