MŠMT
Odbor školské statistiky a analýz

   Výkonové ukazatele

F: vysoké školy
F1: souhrny

F1 souhrny
F2 studenti
F3 poprvé zapsaní, nově zapsaní
F4 absolventi
F5 ostatní formy vzdělávání na VŠ
 
F11   souhrn VŠ
F11 ČR   souhrn VŠ - občané ČR
F11 ciz   souhrn VŠ - cizinci
 
F12   souhrn VŠ podle zřizovatele, školy, fakulty
F13   souhrn VŠ podle místa výuky
 
F111   souhrn VŠ počty studií
F111 ČR   souhrn VŠ počty studií - občané ČR
F111 ciz   souhrn VŠ počty studií - cizinci