MŠMT
Odbor školské statistiky a analýz

   Výkonové ukazatele

F: vysoké školy
F2: studenti

F1 souhrny
F2 studenti
F3 poprvé zapsaní, nově zapsaní
F4 absolventi
F5 ostatní formy vzdělávání na VŠ
 
F21   studenti podle vysoké školy/ fakulty
F21_cr   studenti - občané ČR podle vysoké školy/ fakulty
F21_ciz   studenti - cizinci podle vysoké školy/ fakulty
F21n   studenti, kteří dosud neabsolvovali, podle vysoké školy/ fakulty
F21n_cr   studenti - občané ČR, kteří dosud neabsolvovali, podle vysoké školy/ fakulty
F21n_ciz   studenti - cizinci, kteří dosud neabsolvovali, podle vysoké školy/ fakulty
F21np   nestudující s přerušeným studiem, kteří dosud neabsolvovali, podle vysoké školy/ fakulty
F21np_cr   nestudující s přerušeným studiem - občané ČR, kteří dosud neabsolvovali, podle vysoké školy/ fakulty
F21np_ciz   nestudující s přerušeným studiem - cizinci, kteří dosud neabsolvovali, podle vysoké školy/ fakulty
F21nz   studentky, které dosud neabsolvovaly, podle vysoké školy/ fakulty
F21nz_cr   studentky - občanky ČR, které dosud neabsolvovaly, podle vysoké školy/ fakulty
F21nz_ciz   studentky - cizinky, které dosud neabsolvovaly, podle vysoké školy/ fakulty
F21p   nestudující s přerušeným studiem podle vysoké školy/ fakulty
F21p_cr   nestudující s přerušeným studiem - občané ČR podle vysoké školy/ fakulty
F21p_ciz   nestudující s přerušeným studiem - cizinci podle vysoké školy/ fakulty
F21pz   nestudující studentky s přerušeným studiem podle vysoké školy/ fakulty
F21pz_cr   nestudující studentky - občanky ČR s přerušeným studiem podle vysoké školy/ fakulty
F21pz_ciz   studenky - cizinky s přerušeným studiem podle vysoké školy/ fakulty
F21npz   nestudující studentky s přerušeným studiem, které dosud neabsolvovaly, podle vysoké školy/ fakulty
F21npz_cr   nestudující studentky - občanky ČR s přerušeným studiem, které dosud neabsolvovaly, podle vysoké školy/ fakulty
F21npz_ciz   nestudující studentky - cizinky s přerušeným studiem, které dosud neabsolvovaly, podle vysoké školy/ fakulty
F21z   studentky podle vysoké školy/ fakulty
F21z_cr   studentky - občanky ČR podle vysoké školy/ fakulty
F21z_ciz   studenky - cizinky podle vysoké školy/ fakulty
 
Tabulky F22 pouze do roku 2017
F22   studenti podle skupiny studijních programů
F22_cr   studenti - občané ČR podle skupiny studijních programů
F22_ciz   studenti - cizinci podle skupiny studijních programů
F22n   studenti, kteří dosud neabsolvovali, podle skupiny studijních programů
F22n_cr   studenti - občané ČR, kteří dosud neabsolvovali, podle skupiny studijních programů
F22n_ciz   studenti - cizinci, kteří dosud neabsolvovali, podle skupiny studijních programů
F22np   nestudující s přerušeným studiem, kteří dosud neabsolvovali, podle skupiny studijních programů
F22np_cr   nestudující s přerušeným studiem - občané ČR, kteří dosud neabsolvovali, podle skupiny studijních programů
F22np_ciz   nestudující s přerušeným studiem - cizinci, kteří dosud neabsolvovali, podle skupiny studijních programů
F22nz   studentky, které dosud neabsolvovaly, podle skupiny studijních programů
F22nz_cr   studentky - občanky ČR, které dosud neabsolvovaly, podle skupiny studijních programů
F22nz_ciz   studentky - cizinky, které dosud neabsolvovaly, podle skupiny studijních programů
F22p   nestudující s přerušeným studiem podle skupiny studijních programů
F22p_cr   nestudující s přerušeným studiem - občané ČR podle skupiny studijních programů
F22p_ciz   nestudující s přerušeným studiem - cizinci podle skupiny studijních programů
F22z   studentky podle skupiny studijních programů
F22z_cr   studentky - občanky ČR podle skupiny studijních programů
F22z_ciz   studentky - cizinky podle skupiny studijních programů
F22pz   nestudující studentky s přerušeným studiem podle skupiny studijních programů
F2p2z_cr   nestudující studentky s přerušeným studiem - občanky ČR podle skupiny studijních programů
F22pz_ciz   nestudující studentky s přerušeným studiem - cizinky podle skupiny studijních programů
F22npz   nestudující studentky s přerušeným studiem, které dosud neabsolvovaly, podle skupiny studijních programů
F22npz_cr   nestudující studentky s přerušeným studiem - občanky ČR, které dosud neabsolvovaly, podle skupiny studijních programů
F22npz_ciz   nestudující studentky s přerušeným studiem - cizinky, které dosud neabsolvovaly, podle skupiny studijních programů
 
F23   studenti podle státního občanství
F23n   studenti, kteří dosud neabsolvovali, podle státního občanství
F23np   nestudující s přerušeným studiem, kteří dosud neabsolvovali, podle státního občanství
F23p   nestudující s přerušeným studiem podle státního občanství
 
F24   studenti podle věku
F24_cr   studenti - občané ČR podle věku
F24_ciz   studenti - cizinci podle věku
F24n   studenti, kteří dosud neabsolvovali, podle věku
F24n_cr   studenti - občané ČR, kteří dosud neabsolvovali, podle věku
F24n_ciz   studenti - cizinci, kteří dosud neabsolvovali, podle věku
F24np   nestudující s přerušeným studiem, kteří dosud neabsolvovali, podle věku
F24np_cr   nestudující s přerušeným studiem - občané ČR, kteří dosud neabsolvovali, podle věku
F24np_ciz   nestudující s přerušeným studiem - cizinci, kteří dosud neabsolvovali, podle věku
F24p   nestudující s přerušeným studiem podle věku
F24p_cr   nestudující s přerušeným studiem - občané ČR podle věku
F24p_ciz   nestudující s přerušeným studiem - cizinci podle věku
 
F25   studenti podle bydliště - podle vysoké školy/ fakulty
F25n   studenti, kteří dosud neabsolvovali, podle bydliště - podle vysoké školy/ fakulty
F25np   nestudující s přerušeným studiem, kteří dosud neabsolvovali, podle bydliště - podle vysoké školy/ fakulty
F25p   nestudující s přerušeným studiem podle bydliště - podle vysoké školy/ fakulty
F25z   studentky podle bydliště - podle vysoké školy/ fakulty
F25nz   studenky, které dosud neabsolvovaly, podle bydliště - podle vysoké školy/ fakulty
F25npz   nestudující ženy s přerušeným studiem, které dosud neabsolvovaly, podle bydliště - podle vysoké školy/ fakulty
F25pz   nestudující ženy s přerušeným studiem podle bydliště - podle vysoké školy/ fakulty
 
F26   výuka cizího jakyka