MŠMT
Odbor statistiky, analýz a rozvoje eEducation

   Výkonové ukazatele

F: vysoké školy
F4: absolventi

F1 souhrny
F2 studenti
F3 poprvé zapsaní, nově zapsaní
F4 absolventi
F5 ostatní formy vzdělávání na VŠ
 
F41   absolventi podle vysoké školy/ fakulty
F41_cr   absolventi - občané ČR podle vysoké školy/ fakulty
F41_ciz   absolventi -cizinci podle vysoké školy/ fakulty
 
Tabulky F42 pouze do roku 2017
F42   absolventi podle skupiny studijních programů
F42_cr   absolventi - občané ČR podle skupiny studijních programů
F42_ciz   absolventi -cizinci podle skupiny studijních programů
F42z   absolventky podle skupiny studijních programů
F42z_cr   absolventky - občanky ČR podle skupiny studijních programů
F42z_ciz   absolventky -cizinky podle skupiny studijních programů
 
F43   absolventi podle věku
F43_cr   absolventi - občané ČR podle věku
F43_ciz   absolventi -cizinci podle věku
 
F44   první absolventi v typu studijního programu podle vysoké školy/ fakulty
F44_cr   první absolventi v typu studijního programu - občané ČR podle vysoké školy/ fakulty
F44_ciz   první absolventi v typu studijního programu -cizinci podle vysoké školy/ fakulty
F44a   první absolventi podle vysoké školy/ fakulty
F44a_cr   první absolventi - občané ČR podle vysoké školy/ fakulty
F44a_ciz   první absolventi -cizinci podle vysoké školy/ fakulty
 
F45   první absolventi v typu studijního programu podle věku
F45_cr   první absolventi v typu studijního programu - občané ČR podle věku
F45_ciz   první absolventi v typu studijního programu -cizinci podle věku
F45a   první absolventi podle věku
F45a_cr   první absolventi - občané ČR podle věku
F45a_ciz   první absolventi -cizinci podle věku
 
Tabulky F46 pouze do roku 2017
F46   první absolventi v typu studijního programu podle skupiny studijních programů
F46_cr   první absolventi v typu studijního programu - občané ČR podle skupiny studijních programů
F46_ciz   první absolventi v typu studijního programu -cizinci podle skupiny studijních programů
F46a   první absolventi podle skupiny studijních programů
F46a_cr   první absolventi - občané ČR podle skupiny studijních programů
F46a_ciz   první absolventi -cizinci podle skupiny studijních programů
F46az   první absolventky podle skupiny studijních programů
F46az_cr   první absolventky - občanky ČR podle skupiny studijních programů
F46az_ciz   první absolventky -cizinky podle skupiny studijních programů
F46z   první absolventky v typu studijního programu podle skupiny studijních programů
F46z_cr   první absolventky v typu studijního programu - občanky ČR podle skupiny studijních programů
F46z_ciz   první absolventky v typu studijního programu -cizinky podle skupiny studijních programů