MŠMT
Odbor statistiky, analýz a rozvoje eEducation

Výkonové ukazatele
F: vysoké školy

F1   souhrny
F2studenti
F3poprvé zapsaní, nově zapsaní
F4absolventi
F5ostatní formy vzdělávání na VŠ